Toelating

Om in woongemeenschap de Binnentuin te kunnen wonen is het lidmaatschap van vereniging Binnentuin-Hoflindebeek een eerste vereiste.

Als lid van de vereniging werk je samen met de andere leden aan de kwaliteit van de woongemeenschap. Dat is een doorgaand proces.
De Binnentuin is jouw woongemeenschap. Je voelt je daarvoor verantwoordelijk.
Je wilt deel zijn van deze samenleving. Je wilt er graag leven en wonen.
Je wilt duurzaam en milieubewust leven, m.a.w. je zorgt goed voor jezelf en je zorgt goed voor de aarde.
Je geeft zorg aan bewoners van jouw woongemeenschap die dat nodig hebben, die dat vragen.
Je wilt spullen en ruimtes delen met andere bewoners van de woongemeenschap.
Je helpt mee aan het beheren en onderhouden van de algemene binnen- en de algemene buitenruimtes. Daarvoor wordt regelmatig jouw actieve inzet gevraagd.
Je participeert in de woongemeenschap door initiatieven te nemen en deel te nemen aan activiteiten die de gemeenschap ontwikkelt.

Lidmaatschap

Alleen belangstellenden van 18 jaar of ouder kunnen lid worden van de vereniging.
Je begint als aspirant-lid. Na een kennismakingstraject nemen de leden van de vereniging via de consentmethode een besluit over jouw lidmaatschap en houden we een toelatingsgesprek. Als je lid bent, kom je in aanmerking voor een woning. 
Op dit moment zijn alle woningen verhuurd en verkocht. 
Echter, de vereniging neemt enkele leden meer aan dan er woningen beschikbaar zijn. Zij zijn boventallig en nodig om leegstand te voorkomen. Zo gauw een woning beschikbaar is, komen alleen zij daarvoor in aanmerking. Boventallige leden worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten van de woongemeenschap. 
Bij verhuizing of verkoop gelden voor de nieuwe gegadigden ook de criteria zoals die door de vereniging in deze ‘Toelating’ zijn geformuleerd.                   
Als zij daaraan voldoen, kunnen zij lid worden van de vereniging en kunnen zij in aanmerking komen voor een woning. 

 Traject

 • Als je belangstelling hebt voor de Binnentuin, stuur je het kennismakingsformulier (zie menu: Kennismaking) naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  
 • We maken we een kennismakingsafspraak met jou. Je krijgt een rondleiding op de Binnentuin.
 • Als je aspirant-lid van de vereniging wilt worden, stuur je een mail met je motivatie voor het wonen in de Binnentuin aan de voorzitter. 
 • Als de vereniging ook met jou verder wil op weg naar lidmaatschap, krijg je daar bericht van en wordt een kennismakingstraject met jou besproken.
 • Tijdens deze kennismakingsperiode kun je al gevraagd worden om te helpen met een taak ter ondersteuning van de al bestaande ledenkring.
 • Aan het eind van het kennismakingstraject, komt er een toelatingsgesprek voor lidmaatschap van de vereniging.
 • Als alle leden akkoord gaan met jouw toetreding als lid van vereniging de Binnentuin, brengt de secretaris van het bestuur jou van dat besluit op de hoogte.
 • Als lid zet je je actief in voor de vereniging en haar woongemeenschap.
 • Met jouw lidmaatschap onderschrijf je de visie (Plan) en de criteria (Toelating), zoals deze hier beschreven zijn.
 • Je krijgt de statuten en de lidmaatschapsovereenkomst per email toegestuurd.       
 • Je bent akkoord met de inhoud van de statuten en tekent de lidmaatschapsovereenkomst van de vereniging.
  Je levert deze overeenkomst in bij de secretaris van de vereniging.
 • Als je daarna voldaan hebt aan de financiële verplichtingen, ben je lid.
 • Hiermee ben je kandidaat voor een woning van de woongemeenschap.
 • Bij een leegstaande woning neemt de algemene ledenvergadering een besluit welk lid of leden ze voor zullen dragen aan het bestuur als meest passende bewoner(s).
 • Het bestuur wijst de woning(en) toe.

Financiën

Het eenmalige inschrijfgeld om lid te kunnen worden van de vereniging is € 400,- per lid. 
Elk lid betaalt een maandbijdrage voor lidmaatschap van de vereniging van € 25,- per 1e van elke maand.
Wanneer een lid om welke reden dan ook geen lid meer is van de vereniging, heeft dit lid geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld en/of van de maandelijkse bijdragen. Boventallige leden betalen nog geen inschrijfgeld. Dit betalen zij pas als er een woning aan hen toegewezen wordt. Zij betalen een maandbijdrage van €5,- voor hun boventallig lidmaatschap.

Daarnaast draagt elke bewoner bij aan de huur-, energie- en onderhoudskosten van het Lindehuis en andere gemeenschappelijke voorzieningen.

januari 2023