Plan

Het plan, van ideaal naar werkelijkheid

Hof Lindebeek, voorheen Stevenshof, ligt op een rustige, mooie locatie in het dorp Stevensbeek. Hof Lindebeek bestaat uit een complex van panden met monumentale status en omliggende gronden. De gebouwen hebben een rijke historie en zijn gebouwd in 1910-1913. Ze hebben o.a. gediend als modelboerderij, klooster en groepsaccommodatie en zijn door Reuvers Duurzame Ontwikkeling aangekocht.

Een ideaal
De initiatiefnemers, Piet Vloemans en Marjan Driessen begonnen 3 jaar geleden met een ideaal. Zij wilden een kleinschalige leef- en woongemeenschap ontwikkelen, waar goed nabuurschap, zorg voor elkaar als het nodig is, het delen van spullen en gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd kunnen worden.

Bij toeval ontmoetten Piet en Marjan projectontwikkelaar Theo van der Maazen van Reuvers Duurzame Ontwikkeling uit Oss. Van begin af aan groeide een gezamenlijke wens en wil om op deze historische plek in Stevensbeek achter het kloostergebouw een woongemeenschap te bouwen. Piet en Marjan zijn dan ook erg blij dat ze deze unieke gelegenheid kregen om in samenspraak met Theo van der Maazen hun ideaal ook echt te realiseren.

Aan de achterkant van het voormalige kloostergebouw worden 3 woongebouwen gerealiseerd, die samen met het hoofdgebouw een carré vormen rondom een gezamenlijke binnentuin. In deze gebouwen wordt een woongemeenschap voor 23 huishoudens (stellen, kleine gezinnen, eenoudergezinnen en alleenwonenden) gevestigd, waar 'wonen met elkaar in goed nabuurschap en zorg hebben voor elkaar en anderen die op ons pad komen’ gerealiseerd wordt.

Kerngroep
Op 1 november 2019 werd Vereniging de Binnentuin-Hoflindebeek opgericht en sinds 2021 vormen de initiatiefnemers Piet Vloemans (voorzitter) en Marjan Driessen (penningmeester) samen met Bea Nijhof (secretaris)en Brigitte Mildner (lid) het eerste bestuur van vereniging Binnentuin-Hoflindebeek. Zij ontwikkelden samen met Reuvers Duurzame Ontwikkeling het definitieve plan om een woongemeenschap in de woongebouwen te huisvesten.
En...het ideaal wordt nu realiteit, want de bouwvergunning is verleend en de bouw voor de woongemeenschap is november 2021 gestart. De verwachte oplevering is zomer 2022.

Woongemeenschap
De woongemeenschap is een gemeenschap van gelijkgestemden met als rechtsvorm de vereniging. De woongemeenschap kent geen specifieke doelgroep wat betreft samenstelling van een huishouden of leeftijd. In de gemeenschap voelt elk individu zich beschermd en veilig. Elke bewoner die de visie van de vereniging onderschrijft mag er zijn en zijn/haar kwaliteiten tonen en inzetten. De gemeenschap is een plek voor groei en persoonlijke ontwikkeling van de bewoners.

Onze visie kent drie pijlers: leven in verbinding, zorgzame woonomgeving en groen en duurzaam, die we als volgt willen realiseren.

Leven in verbinding                                                                                                                                                                                                                               We gaan uit van gelijkwaardigheid van alle leden. Wij werken daarvoor met de principes van gezamenlijk gedragen besluitvorming en besluitvorming volgens consent.   Voor verstrekkende thema's, die iedereen raken, wordt een proces in stappen doorlopen. Er wordt gewerkt met besluitkringen van twee tot vijf leden, waarbij alle (aspirant-)leden van de vereniging worden meegenomen in het traject naar besluitvorming toe. Maar alleen leden nemen uiteindelijk de besluiten.
Voor minder verstrekkende thema's werken we met een verkorte versie ervan of met de consent-methode.

 
  groep2.jpg

 

Uitgangspunt is ook dat we respectvol met elkaar omgaan en ons daarbij bekwamen  in goede communicatie, aan de hand van de uitgangspunten van verbindend communiceren.

De verbinding krijgt ook praktisch gestalte door:

 • het delen van (tuin)gereedschap, wasmachines, vervoer
 • gezamenlijke binnen- en buitenruimtes voor ontmoeting;
 • activiteiten te ondernemen en de binnentuin te onderhouden;
 • een actieve rol in de ontmoeting met andere bewoners van Hof Lindebeek, het zorgcomplex in het monument en betrokkenheid op de omgeving, de buurt en Stevensbeek.

Zorgzame woonomgeving
De ambitie van de gemeenschap is het creëren van een zorgzame woonomgeving met goed nabuurschap. Het gaat dan om helpen bij dagelijkse dingen als dat nodig of gewenst is. Naast het helpen van elkaar, zal ook professionele zorg nodig blijven. Dit zal echter beperkter zijn dan bij individuele bewoning. Daarnaast biedt de gemeenschap bescherming tegen eenzaamheid. Voor de ouderen die in zorg-appartementen in het kloostergebouw komen wonen, kunnen we een functie hebben als maatje of vrijwilliger. Het kloostergebouw hoort niet bij woongemeenschap de Binnentuin en gaat beheerd worden door een zorgorganisatie. 

Groen en duurzaam
De gemeenschap heeft een ‘groene’ doelstelling, namelijk duurzaam en natuurinclusief. Dit krijgt als volgt vorm:

 • Wonen
  Er zijn drie woongebouwen ontwikkeld, waarin 23 privé-koopwoningen, huurwoningen en huurappartementen gevestigd worden. De woningen en appartementen hebben alle benodigde voorzieningen. Tevenszijn er gemeenschappelijke voorzieningen in het Huis voor de Gemeenschap: een gezamenlijke ontmoetingsruimte, wasruimte en logeerkamer. Buiten staat een schuur voor (tuin)gereedschappen en twee fietsenstallingen. Omdat er ruimtes worden gedeeld, kunnen de woningen met minder woonoppervlakte toe. De 6 beneden-appartementen zijn levensloopbestendig. In de boven-appartementen is het goed mogelijk een traplift te plaatsen. Voor de huurappartementen is huurtoeslag mogelijk.
 • Duurzaam
  De woningen en appartementen worden duurzaam gebouwd en hebben geen gasaansluiting. Ze worden voorzien van zonnepanelen. Alle woningen krijgen vloerverwarming en een lucht-water warmtepomp. De ramen zijn voorzien van HR++ glas. Regenwater wordt hergebruikt.De woningen worden aan de buitenkant met duurzaam hout bekleed. Er wordt duurzame isolatie gebruikt. De vloeren en fundamenten zijn van circulair (vergruisd gebruikt) beton. De tussenmuren zijn gemaakt van kalkzandsteen. Een tussenmuur staat op de eigen vloer, de andere muur staat op de vloer van de naastliggende woning met isolatie ertussen. Daardoor zullen er nauwelijks contactgeluiden
  Voor het beheer en onderhoud van de woningen en appartementen en de gezamenlijke binnen- en buitenruimtes wordt een notariële overeenkomst met Reuvers Duurzame Ontwikkeling afgesloten.  
 • Groen
  De achterzijde van de woningen ligt aan een grote gezamenlijke binnentuin met groenten, bloemen, kruiden en kleinfruit. In een later stadium wordt bekeken of er op het terrein mogelijkheden zijn voor een boomgaard en kleine dieren. De binnentuin wordt op biologische wijze verzorgd door de bewoners van de gemeenschap.
  Voor de bewoners is de binnentuin ook een plek om te recreëren
  Iedere woning heeft aan de voor- en achterzijde een privé tuin van ongeveer 3 meter.
  Tussen de achtertuinen maken we halfhoge natuurlijke begrenzingen, bv. struiken, heesters met bessen of vruchten. De bewoners bepalen met elkaar hoe de inrichting, beplanting en bestrating van de binnentuin eruit komt te zien. Wij vinden het belangrijk dat er een groene woonomgeving ontstaat, die rust uitstraalt. De binnentuin is rolstoeltoegankelijk en we richten de tuin zo in dat deze aantrekkelijk is om in te wandelen, te zitten en evt. een handje te helpen.
  Er is overleg met een landschapsarchitect voor indeling van het groen op Hof Lindebeek. Het groen dat na bebouwing overblijft op het terrein, wordt vanaf januari 2022 door onze nieuwe gemeente Land van Cuijk verzorgd. Hopelijk kan onze vereniging hierin participeren.

Tenslotte

De kerngroep zoekt gelijkgestemde belangstellenden om samen de woongemeenschap te realiseren!
Er zijn nog rijwoningen te huur (vrije sector) en er zijn nog appartementen te huur (sociale sector).

Voor een impressie van de hofwoningen zie in het hoofdstuk “Woningen” onderaan de link naar de sfeerbrochure van makelaar Twan Poels.

juni 2022