nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

In Stevensbeek, gemeente Sint Anthonis wordt woongemeenschap de Binnentuin gerealiseerd. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de werkzaamheden in het plangebied Hof Lindebeek in Stevensbeek in volle gang. De naam Stevenshof is veranderd in Hof Lindebeek.
Begin oktober werd begonnen met het kappen en snoeien van bomen, struiken en hagen.
Het hoofdgebouw met de 2 panden daarvoor zijn nu vanaf de Kloosterstraat goed te zien.
Het was jaren aan het zicht onttrokken.

Reuvers Duurzame Ontwikkeling werkt aan verschillende onderdelen voor het hele plangebied Hof Lindebeek.

  • Voor het aanleggen van de riool- en nutsleidingen worden de plannen en het bestek uitgewerkt. Tegen het einde van het jaar wordt er gestart met de aanleg van de leidingen.
  • Deze zomer is de verkoop van de eerste fase met 14 nieuwbouwwoningen gestart.

Daarvoor is de omgevingsvergunning aangevraagd.

  • Voor de herbestemming van het monumentale hoofdgebouw wordt eind december de vergunning aangevraagd.
  • De woongemeenschap wordt gerealiseerd aan de achterkant van het hoofdgebouw. Daar worden in U-vorm de 3 woongebouwen gebouwd, zodat er een carré ontstaat.

De plannen hiervoor worden verder uitgewerkt, dan kan hiervoor ook de vergunning worden aangevraagd.
Zoals de planning er nu uit ziet, kan de bouw starten in mei 2021. De oplevering van de woningen voor de woongemeenschap wordt begin 2022 verwacht.
In de gebouwen voor de woongemeenschap is plaats voor 23 zelfstandige woningen voor één- en meerpersoonshuishoudens.
De doelstelling van de gemeenschap is wonen in goed nabuurschap en met zorg voor elkaar.
In de gemeenschap zijn gezamenlijke ruimtes, bv. een huiskamer, een tuinschuur, gereedschapsschuur. We delen spullen en hebben een gezamenlijke binnentuin.

Vereniging de Binnentuin houdt om de 4 weken ‘s zaterdags ontmoetingsdagen in ’t Stekske, het dorpshuis van Stevensbeek. Deze ontmoetingsdagen worden speciaal georganiseerd voor aspirant-leden, zodat zij elkaar leren kennen.
De eerste aspirant-leden hebben 7 ontmoetingsdagen bijgewoond.
Met hen zijn toelatingsgesprekken om lid te worden van vereniging de Binnentuin.

Als lid kom je in aanmerking voor een woning.
De vereniging heeft nu 20 gegadigden voor de in totaal 23 woningen van de woongemeenschap.
Er is dus nog ruimte voor enkele nieuwe aspirant-leden.

Verdere informatie kunt u vinden op www.binnentuin-hoflindebeek.nl