Nieuwsbrief juni 2021

Woongemeenschap de Binnentuin kan gebouwd worden!

Op 10 juni 2021 is de omgevingsvergunning verzonden naar Reuvers Duurzame Ontwikkeling voor het realiseren van 24 woningen voor woongemeenschap de Binnentuin in plan Hof Lindebeek. De Binnentuin kan zich nu vestigen in het hart van Stevensbeek op Hof Lindebeek, vh. Stevenshof.

Wat voorafging

De initiatiefnemers, Marjan Driessen en Piet Vloemans, begonnen ruim 2 jaar geleden met het realiseren van een droom. Zij wilden een kleinschalige leef- en woonplek ontwikkelen, waar goed nabuurschap, zorg voor elkaar als het nodig is, het delen van spullen (b.v. deelauto) en het hebben van gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd kunnen worden.
Bij toeval ontmoetten Marjan en Piet projectontwikkelaar Theo van der Maazen van Reuvers Duurzame Ontwikkeling uit Oss. Van begin af groeide een gezamenlijke wens en de wil om op de historische plek van de voormalige proefboerderij Lactaria, later klooster voor de zusters van Bethanië, achter het kloostergebouw een woongemeenschap te realiseren.
1 November 2019 werd Vereniging de Binnentuin-Hoflindebeek opgericht. Deze rechtsvorm van vereniging benadrukt de gelijkwaardigheid van de leden.

Verleden

Het landgoed met fraaie gebouwen ademt de rijke geschiedenis van de ontginning van het Peellandschap. Lactaria werd meer dan een eeuw geleden gebouwd als modelboerderij. Toen in 1933 de eigenaar De Blocq van Scheltinga stierf, werd de boerderij getransformeerd tot ‘Marina Regina Klooster’ en vestigden zich er de Dominicanessen van Bethanië uit Venlo.
              Tientallen jaren werden de gebouwen als klooster gebruikt.  Als ‘Stevenshof’ fungeerde het landgoed daarna als groepsaccommodatie.

Heden en toekomst

Het gehele terrein, nu Hof Lindebeek geheten, krijgt woon- en zorgfuncties. Aan de Lindelaan zijn koopwoningen in aanbouw. Het voormalige kloostergebouw krijgt een zorgfunctie voor ouderen in de ene vleugel. In de andere vleugel worden starterswoningen voor jongeren uit Stevensbeek gerealiseerd. Zo kunnen zij in hun dorp blijven wonen.

Voor woongemeenschap de Binnentuin komen 3 schuurvormige woongebouwen, verwijzend naar de oorspronkelijke functie van deze plek, in een U-vorm achter het voormalige kloostergebouw te staan, 12 koopwoningen en 12 beneden- en boven appartementen. De ruimte ontstaan tussen het kloostergebouw en de 3 schuurvormige woongebouwen werd tevens de naam van de woongemeenschap, de Binnentuin.

  Volgens plan kunnen de woningen in de herfst van 2022 opgeleverd worden.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de vorming van een stabiele groep leden van de vereniging.
Voor geïnteresseerden zijn er nog woningen te koop.
Op www.Binnentuin-Hoflindebeek.nl zijn in woord en beeld alle informatie en contactmogelijkheden te vinden.