Informatieavond

 


Woensdagavond 20 november 2019 hield woongemeenschap binnentuin-hoflindebeek een informatie avond in ’t Stekske, gemeenschapshuis van Stevensbeek. Het was een door veel belangstellenden bezochte avond. De reacties op het wooninitiatief waren zeer positief.
Theo van der Maazen van Reuvers Duurzaam Bouwen, Frans van de Looi, architect en Piet Vloemans voorzitter van de vereniging binnentuin-hoflindebeek gaven informatie over het plan een woongemeenschap voor zo’n 20 huishoudens te realiseren op het terrein van Stevenshof.
Theo van der Maazen vertelde kort over zijn betrokkenheid bij het plan en van zijn positie als ontwikkelaar van het hele terrein van v.h. Stevenshof nu Hof Lindebeek, een gebied van 5 hectaren groot. De bestemming voor het hoofdgebouw en voor de woongemeenschap daarachter is wonen en zorg. De 3 woongebouwen voor de woongemeenschap zijn gepland achter het langwerpige hoofdgebouw in een u-vorm, waardoor een carré ontstaat met het hoofdgebouw en er een grote binnentuin ontstaat. De woningen worden zeer duurzaam gebouwd. Ze worden te koop en te huur aangeboden, waarbij de huurprijs van een aantal huurwoningen onder de sociale huurnorm valt.
Architect Frans van de Looi liet met verschillende geprojecteerde beelden de voorlopige vormgeving van de 3 woongebouwen voor de woongemeenschap zien. De architect heeft gekozen voor een flexibele opstelling voor wat de concrete invulling van deze woningen betreft. Bij zijn ontwerp is gekeken naar de oorspronkelijke functie en inrichting van het terrein van Lactaria, de toenmalige naam voor het terrein van de proefboerderij.
Piet Vloemans vertelde over de betekenis van de woongemeenschap voor het individu en de betekenis van het individu voor de gemeenschap. De gemeenschap kenmerkt zich door wonen met zorg en wonen met verbinding met elkaar, door een goed nabuurschap en het delen van ruimtes en spullen.
Als laatste sprak Koosje van der Horst van woongemeenschap Voormekaar in Boxmeer. Zij vertelde hoe het voor haar is te wonen in een woongemeenschap. Zij woont er nu 12,5 jaren met grote voldoening. Om elkaar te blijven ontmoeten zijn de dagelijkse koffie/thee momenten belangrijk en een flexibele positieve houding naar de ander en naar jezelf toe.
Na afloop van de presentaties werden er veel vragen gesteld. Velen hebben hun emailadres achtergelaten en kennismakingsformulieren ingevuld of meegenomen. Op onze website www.binnentuin-hoflindebeek.nl kunt u meer informatie vinden.

U vindt hier adobede presentatie.